Τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) βάσει Νέου Πολεοδομικού Κανόνα για έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Με το ΝΟΜΟ 4030/11 στο νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις αναφέρει πως για την έκδοση αδειών χρειάζεται ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό. Στην περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα δόμησης πρέπει να περιλαμβάνει και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.


Σχεδιάζουμε μαζί τρισδιάστατο σχέδιο υπό τις οδηγίες σας.

                          Δεκτή συνεργασία με
Τεχνικά γραφεία-Μηχανικούς-Κατασκευαστικές εταιρίες-εργολάβους

© 2018 Dimitris Sideris / ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY AIGIALEIACLUB.GR